Yemekte prim istisnasında detaylar belli oldu

İşverenlerin çalışanlarına verdiği yiyecek bedeline sağlanan prim istisnasında detaylar belli oldu. Buna gore, yemeğin işyerinde yada işyeri haricinde yapıldığına bakılmaksızın, üçüncü şahıslarla anlaşılarak yiyecek hizmetinin sunulması halinde de meydana getirilen ödemeler de prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Yiyecek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yiyecek bedellerinin sigorta priminden kural dışı tutulabilmesi için, söz mevzusu kartların, çeklerin ve kuponların, yalnızca yiyecek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekecek.

*Aralık itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye gore, işverenlerce işyerinde yada ilave binalarda yiyecek verilmesi amacıyla ödenen yiyecek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek.

Detaylarını SGK’nın hazırladığı düzenlemeye gore, yemeğin işyerinde yada işyeri haricinde yapıldığına bakılmaksızın, üçüncü şahıslarla anlaşılarak yiyecek hizmetinin sunulması halinde de meydana getirilen ödemeler de prime esas kazanca dahil edilmeyecek. “İşverenler tarafınca, işçilere sağlanan toplumsal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yiyecek bedeli asgari tutara ilave olarak verilecek.

İşverenin işyerindeki mutfağı ve yemekhane üstünden işçilere vermesi halinde, yiyecek için meydana getirilen giderler prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Yemeğin dışarıda yapılıp getirilmesi halinde de kural dışı devam edecek. Kendi işyerinde yiyecek kartı, çeki ve kupon ile yiyecek veren işletmeler de prim istisnasından yararlanabilecek.

Yiyecek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yiyecek bedellerinin sigorta priminden kural dışı tutulabilmesi için, söz mevzusu kartların, çeklerin ve kuponların, yalnızca yiyecek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekecek. Kart ve kuponlar nakite çevrildiğinde ve bu şekilde başka bölgelere harcandığında istisnadan yararlanılamayacak. Yiyecek bedeli adı altında sigortalılara meydana getirilen ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde SGK’nın prim alacağı, gecikme zammı ve cezası ile eğitim edilecek.

Ay içinde 22 gün fiilen çalışan sigortalı için anlaşmalı lokantaya ödenen 1200 liralık yiyecek bedelinin 1122 lirası kural dışı kapsamında değerlendirilebilecek. Sigortalılara yiyecek bedeli adı altında meydana getirilen nakit ödemeler, günlük asgari ücretin yüzde 23.65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir